Marketing - Quảng Cáo - Truyền Thông

Marketing - Quảng Cáo - Truyền Thông


Dịch thuật Oversea Translation là công ty dịch thuật với mảng dịch thuật video mạnh nhất trên thị trường, chúng tôi cung cấp dịch vụ Làm phụ đề cho video clip. Chúng tôi có thể ghép phụ đề tiếng Việt (Vietsub) cũng như chèn phụ đề tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Pháp… và hơn 50 ngôn ngữ khác cho video của bạn.

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 1 bản ghi được tìm thấy.